Informácie

Poradovník záujemcov do ZSS DSCO


V Dome seniorov Centrum oddychu n.o. SENEC máme k 1.5.2020 plne obsadené miesta.

Pre každý druh poskytovanej sociálnej služby v Dome seniorov Centre oddychu n.o. v Senci máme záujemcov v poradovníku o poskytované služby zaradených osobitne.

V poradovníku záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov evidujeme 15 uchádzačov.

V poradovníku záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb evidujeme 5 uchádzačov.

Informácie o aktuálnom stave poradovníka budeme uverejňovať na web stránke kvartálne.